Monsieur Arbeau’s School of Dancing Vol.II

Dansmusik och visor från fransk renässans
Convivium Musicum/Sven Berger

Artikelnr: MRCD-005 Kategori:

200.00kr

 • 01. Pavane déspagne/ Dance du roy
 • 02. Gaillarde: La Traditore
 • 03. Gaillarde: La Traditore
 • 04. Volte
 • 05. Chanson: Ta bonne grace
 • 06. Basse dance: Ta bonne grace
 • 07. Branle des Lavandieres
 • 08. Pavane: Mille ducas
 • 09. Gaillarde: Mille ducas
 • 10. Bicinium gallicum
 • 11. Branle: Triory de Bretagne
 • 12. 3 Gaillardes
 • 13. Chanson: Si par souffrir
 • 14. Pavane: Si par souffrir
 • 15. Gaillarde: Si par souffrir
 • 16. Canaries
 • 17. Gavottes
 • 18. Almande Loreyne + Ballo francese
 • 19. Allemande: Ballo francese
 • 20. Basse dance: Mon desir
 • 21. Branle de l'Official
 • 22. Branle des Pois
 • 23. Branle des Hermites
 • 24. Branle de Poictou
 • 25. Almande d'amours
 • 26. Almande courrante
 • 27. Branle de la Montarde
 • 28. Pavane de la Guerre
 • 29. Gaillarde de la Montarde
 • 30. Branle du Hault Barrois
 • 31. Pavane: La donna
 • 32. Gaillarde: La donna
 • 33. Branle du chandelier
 • 34. Les bouffons

Beskrivning

Denna volym kompletterar det projekt som startades i volum I med samma titel. Tillsammans presenterar dessa inspelningar dels alla danstyper som beskrivs i Thoinot Arbeaus berömda lärobok Orchésographie från 1589, dels de viktigaste renässansinstrumenten.

Innehåll:
Pavaner, galliarder, allemander, basse danser, branler (Triory de Bretagne, ~ de l’official, des pois, des hermites, de Poictou, du Hault Barrois, du chandelier, gavottes; volte), canaries, Les Bouffons, två chansoner och ett bicinium.

Textboken innefattar kapitel om danser, musik och instrument plus fem sidor med instrumentbilder.