From Castle and Cottage

med Torbjörn Näsbom, nyckelharpa
och Andreas Edlund, cembalo

Artikelnr: MRCD-014 Kategori:

200.00kr

  • 01. Kyrkmarsch (Church March) - Olof Jansson
  • 02. Vårdroppar (Spring-Drops) - Eric Sahlström
  • 03-05. Sonate C-dur (orig. for Viola da gamba & b.c.) - C. Ph. E. Bach
  • 06. Kyrkpolska (Church Polonaise) - Lars Näsbom
  • 07. Stormyren (The Vast Marsh) - Eric Sahlström
  • 08-13. Suite G-dur (orig. for Violoncello Solo) - J. S. Bach
  • 14. Cinquième Prélude (from Les arts de toucher le clavecin) - Fr. Couperin le grand
  • 15. La rêveuse (orig. for Viola da gamba & b.c.) - Marin Marais
  • 6. Des 32 Couplets de Folies (Folia variations; orig. for Viola da gamba) - Marin Marais

Beskrivning

Under cembalons glanstid på 1600- och 1700-talen var nyckelharpan fortfarande ett enkelt folkinstrument. Senare har den genomgått en stark utveckling. Eftersom nyckelharpan tekniskt vuxit ikapp dåtidens konstmusikaliska instrument, är det äntligen dags att sammanföra den med cembalon. I händerna på två drivna musiker och spelmän visar det sig att de båda instrumenten riktigt trivs ihop och både belevat och auktoritativt kan framhäva barockmusikens kontraster och rokokons elegans, samtidigt som det blir klart att mycket från dessa epoker lever kvar i vår folkmusik. CD-häftets kommentar är författad av nyckelharpsprofessorn Jan Ling.