Låt dig föras - och förföras - bortom tid och rum

Musica Rediviva startades 1978. Till en början såg vi som vår mest angelägna uppgift att se till att nya entusiaster för tidig musik fick funktionella kopior av historiska instrument. Motsvarande gällde i viss mån också för notutgåvor. Sedan 1989 har vi producerat klingande musik på CD från både gångna epoker och senare tid. Hittills omfattar MRCD-serien drygt 20 mycket unika inspelningar.

Vår ambition är att ge liv åt musik från sex århundraden för både utövare och lyssnare. För att tillfredsställa en bredare publik förser vi varje CD med en fyllig kommentar på engelska och japanska, – i vissa fall också svenska, tyska och interlingua (”latino moderne”).

Senaste albumen

Video

Vill du se hur man spelar nyckelharpa, cembalo, cornamusa eller orgelportativ? Ta en titt på vår egen videokanal! Några av de finaste inspelningarna har vi försett med stämningsfulla bilder, som i ”From Castle & Cottage” från 2007. I kanalen dokumenterar vi även speciella tillfällen och roliga musikaliska sammankomster; men ibland har vi helt enkelt bara tagit fram videokameran när musikaliska vänner hedrade oss med att musicera i vårt hus.